Privacy statement en disclaimer

Privacybeleid van Stichting Theatergroep Droog!

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Theatergroep Droog! (hierna: Droog!) verwerkt van personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Droog! verzamelt geen persoonsgegevens over je tijdens je bezoek aan onze website, tenzij je ervoor kiest die informatie aan ons te verstrekken.

Indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Droog!, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

De functionaris gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en is bereikbaar via info@theatergroepdroog.nl

Welke gegevens verwerkt Droog! en voor welk doel

In het kader van jouw aanvraag voor de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) e-mailadres

Droog! verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Het informeren van geregistreerde belangstellenden over nieuws en activiteiten van theatergroep Droog!
Je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de nieuwsbrief en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aan-gevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, uitnodigingen en informatie over de activiteiten van Droog!;

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via een verzoek tot afmelding van de nieuwsbrief aan info@theatergroepdroog.nl.

Bewaartermijnen

Droog! verwerkt en bewaart je persoonsgegevens totdat je je afmeld voor de nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan de mailing of via een mail aan info@theatergroepdroog.nl met het verzoek tot afmelding van de nieuwsbrief.  Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Droog! passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Bij de functionaris gegevensbescherming van Droog! kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Droog! zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop Droog! je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Als je nog vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact op via info@theatergroepdroog.nl.
Lelystad, mei  2018

Disclaimer

Ondanks het feit dat de grootste zorg is betracht ten aanzien van de samenstelling en weergave van de informatie, software en code op deze website, aanvaardt theatergroep Droog! noch enige aan haar verbonden onderneming, geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen en/of schade die een derde lijdt of heeft geleden als gevolg van het gebruik van deze informatie, software en code.